Головна сторінка

   Основним завданням викладачів технологічного відділення є підготовка кваліфікованих спеціалістів, здатних працювати в сучасних умовах. Колектив відділення постійно перебуває в творчому пошуку, направленому на вдосконалення навчально-виховного процесу. Навчальний процес завжди забезпечений літературою, робочими зошитами, необхідними бланками, що дає студентам можливість отримувати теоретичні знання і практичні навички з обраної спеціальності.

   Навчально-матеріальна база відділення складається із 12 лабораторій і 11 кабінетів та 3 лабораторій на фермі навчально-дослідного господарства.

   При кабінетах та лабораторіях відділення  працюють гуртки студентської науково-технічної творчості, де студенти пишуть реферати та доповіді, готують науково-теоретичні та практичні конференції,

 проводять екскурсії на виробництво.

   Крім основної спеціальності студенти відділення в процесі навчання одержують робітничі професії «Оператор з штучного осіменіння сільськогосподарських тварин і птиці», «Бджоляр», які відповідають класифікатору професій.

   Важливе значення в професійному становленні студентів має організація всіх видів практик.

   Технологічну і виробничу практику студенти проходять в передових сільськогосподарських та переробних підприємствах області, де мають можливість закріпити і поглибити знання з теоретичного навчання та набути професійних вмінь та навичок. Дирекцією коледжу укладено з базовими господарствами договори з питань забезпечення умов для проходження студентами відділу виробничої практики. Договори заключені із 45 сільськогосподарськими підприємствами, які представляють 16 районів Волинської області та в сусідніх областях - Львівській та Рівненській. Крім цього, укладено договори із підприємствами з переробки продукції тваринництва.

   З метою сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору, вивчення передового практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах Заходу, оволодіння передовими технологіями вирощування молодняка тварин, виробництва, переробки та реалізації тваринницької продукції, коледж співпрацює із спілкою сільськогосподарських шкіл імені І.Красіцького м. Смоляни Варміно - Мазурського воєводства Республіки Польща, де студенти кожного року проходять технологічну практику. Також практику проходять у фермерських господарствах Великобританії та Чехії.

   Багато років викладачі спеціальності успішно співпрацюють із Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. Студенти є постійними учасниками студентських олімпіад із спеціальності та студентських наукових конференцій.

   Особлива увага викладачів технологічного відділення приділяється вихованню у студентів загальнолюдської моралі, громадянської та соціальної відповідальності, готовності жити й діяти за принципами гуманізму та милосердя, людяності, доб­роти, порядності, спра­ведливості, розвитку на­ціональної свідомості та самосвідомості, формування потреби в правовій культурі та доскональному володінні обраною професією, фізичне вдосконалення.

   Студенти відділення беруть активну участь у загальних заходах: «Дебют першокурсника», «Козацькому роду нема переводу», «Учитель… гордо так звучить», «Ярмарка сільськогосподарської продукції «З лану – до столу», є учасниками фестивалю "Софіївські зорі".  

   А також приймають участь у районних та обласних спортивних змаганнях.

   Традицією стало проведення «Місячника педагогічної майстерності», в ході якого організовуються  олімпіади з навчальних дисциплін,

 

 зустрічі з спеціалістами та колишніми випускниками коледжу.

   Сьогодні суспільству потрібна творча особистість, здорова фізично та морально, яка здатна приймати участь в будь-якій ситуації. Мета освіти – знайти, підтримати, розвинути людину в людині. Саме ці проблеми вирішують викладачі, які працюють на технологічному відділенні.

Вітаю Вас Гість